Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động làm quen với toán - Đề tài: Thêm bớt phân chia số lượng trong phạm vi 8

Đề tài : Thêm bớt phân chia số lượng trong phạm vi 8
I/ Mục tiêu :
- Trẻ hiểu được cách thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 8. Biết chia nhóm có số lượng là 8 thành hai phần bằng nhiều cách. ( bằng nhau, không bằng nhau ).
- Trẻ hiểu được ngôn từ : Tách, gộp và cách diễn đạt bằng lời rõ ràng, mạch lạc cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, ham thích học toán.
II/ Chuẩn bị :
- Mỗi trẻ : 8 hoa cúc, 8 chiếc lá, 8 hoa mai, 8 lọ hoa, thẻ số từ 1-8.
- Thực hiện bài tập ( trên máy vi tính ).
- Vở LQVT, giấy, bút chì, màu tô.
- Bài hát, câu đố về các loại hoa.
- Các nhóm đồ vật trang trí xung quanh lớp có số lượng là 8.
III/ Tổ chức hoạt động :
Hoạt động 1 :
Luyện tập nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết chữ số 8
- Kể chuyện : " Cuộc phiêu lưu của người bán hoa''
- Cho xem tranh, đàm thoại :
+ Vì sao còn thiếu 1 ô không có hoa ?
+ Hãy nhìn hình vẽ và nói xem ô đó là ô thứ mấy đếm từ trái qua ? Ô đó là hàng thứ mấy đếm từ trên xuống ?
- Cho trẻ tìm nhanh những nhóm trang trí xung quanh lớp có số lượng là 8 và chọn thẻ số tương ứng.
docx 3 trang Thiên Hoa 17/02/2024 440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động làm quen với toán - Đề tài: Thêm bớt phân chia số lượng trong phạm vi 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_la_hoat_dong_lam_quen_voi_toan_de_tai_th.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động làm quen với toán - Đề tài: Thêm bớt phân chia số lượng trong phạm vi 8

  1. Giáo án Làm quen với Toán Tài liệu:Giáo án 5 - 6 tuổi Nội dung chi tiết: HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài : Thêm bớt phân chia số lượng trong phạm vi 8 I/ Mục tiêu : - Trẻ hiểu được cách thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 8. Biết chia nhóm có số lượng là 8 thành hai phần bằng nhiều cách. ( bằng nhau, không bằng nhau ). - Trẻ hiểu được ngôn từ : Tách, gộp và cách diễn đạt bằng lời rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. - Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, ham thích học toán. II/ Chuẩn bị : - Mỗi trẻ : 8 hoa cúc, 8 chiếc lá, 8 hoa mai, 8 lọ hoa, thẻ số từ 1-8. - Thực hiện bài tập ( trên máy vi tính ). - Vở LQVT, giấy, bút chì, màu tô. - Bài hát, câu đố về các loại hoa. - Các nhóm đồ vật trang trí xung quanh lớp có số lượng là 8. III/ Tổ chức hoạt động : Hoạt động 1 : Luyện tập nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết chữ số 8 - Kể chuyện : " Cuộc phiêu lưu của người bán hoa'' - Cho xem tranh, đàm thoại : + Vì sao còn thiếu 1 ô không có hoa ? + Hãy nhìn hình vẽ và nói xem ô đó là ô thứ mấy đếm từ trái qua ? Ô đó là hàng thứ mấy đếm từ trên xuống ? - Cho trẻ tìm nhanh những nhóm trang trí xung quanh lớp có số lượng là 8 và chọn thẻ số tương ứng. - Chơi trò chơi : " Nu na nu nống'' - Cô hỏi : Một người có hai chân. Vậy 4 người có bao nhiêu chân ? * Hoạt động 2 : Thêm bớt, chia nhóm có 8 đối tượng thành hai phần. - Cô nói : Có các lọ hoa rồi, các bạn hãy chọn giúp cho 8 lọ hoa, mỗi lọ hoa là một bông hoa.
  2. - Cô chia hột hạt vào lòng hai bàn tay, sau đó đó trẻ : Tay trái bao nhiêu hạt ? Tay phải bao nhiêu hạt ? Và khi gộp lại là mấy ? - Cho trẻ chơi. - Trò chơi : " Về đúng vườn hoa'' - Mỗi trẻ chọn 1 thẻ số từ 1-8 có chấm tròn. Khi có hiệu lệnh " Về đúng vườn hoa'' trẻ chạy nhanh về nhà ( là vườn hoa có gắn các chấm tròn ), sao cho thẻ trên tay trẻ gộp với nhà là 8. - Cho trẻ chơi. Sau mỗi lần trẻ chơi cô đến từng nhà và hỏi trẻ . Sau đó cho trẻ đổi thẻ cho nhau. -Hướng dẫn cho trẻ vẽ thêm cho đủ 8. Kết thúc tiết học : Mở nhạc : " Nắng sớm''.