Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bạn trốn ở đâu?

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi cùng cô.

- Hiểu được cách thức lẩn trốn của một số con vật.

- Hiểu nội dung câu chuyện và lập lại lời thoại theo trí nhớ của trẻ.

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh của con tắc kè và một số con vật có màu sắc ẩn mình vào thiên nhiên.

- Nguyên vật liệu trang trí, giấy, bút…

- Truyện: Bạn trốn ở đâu?

III. Tiến Hành: 

1. Hoạt động 1: Bạn trốn ở đâu?

- Trò chơi: trốn tìm.

- Kể chuyện: Bạn trốn ở đâu?

- Trò chuyện về nội dung câu chuyện?

- Các bạn trong câu chuyện đã đi trốn như thế nào?

- Đặt các câu hỏi về lời thoại nhân vật và yêu cầu trẻ trả lời theo suy nghĩ và trí nhớ của trẻ.

doc 1 trang Hồng Thịnh 24/03/2023 3240
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bạn trốn ở đâu?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_ban_tron_o_dau.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bạn trốn ở đâu?

  1. Đề tài: Bạn trốn ở đâu? I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi cùng cô. - Hiểu được cách thức lẩn trốn của một số con vật. - Hiểu nội dung câu chuyện và lập lại lời thoại theo trí nhớ của trẻ. II. Chuẩn bị: - Hình ảnh của con tắc kè và một số con vật có màu sắc ẩn mình vào thiên nhiên. - Nguyên vật liệu trang trí, giấy, bút - Truyện: Bạn trốn ở đâu? III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Bạn trốn ở đâu? - Trò chơi: trốn tìm. - Kể chuyện: Bạn trốn ở đâu? - Trò chuyện về nội dung câu chuyện? - Các bạn trong câu chuyện đã đi trốn như thế nào? - Đặt các câu hỏi về lời thoại nhân vật và yêu cầu trẻ trả lời theo suy nghĩ và trí nhớ của trẻ. 2. Hoạt động 2: Những con vật trốn như thế nào? - Cho trẻ xem tranh, hình ảnh một số con vật, trò chuyện với trẻ về các bức tranh của con vật. - Trẻ nhận xét về cách giấu mình của các con vật. - Cùng trẻ thảo luận về một số cách giấu mình. 3. Hoạt động 3: Những con vật giấu mình. - Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh về 1 con vật (đã được trẻ tô màu từ trước). Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để trang trí vào bức tranh nhằm làm cho màu của con vật hòa với màu sắc trẻ trang trí. 4. Kết thúc