Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Làm quen với toán - Đề tài: Ôn, nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông - Vũ Thị Phương Loan

Hoạt động 1

Cùng ca hát bài: nhà của tôi

Bức tranh này có gì?

Ngôi nhà được ghép bởi những hình nào đã học ?

Hình Tròn

HìnhVuông

Hoạt động 2:

Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông

Trò chơi 2: "Thử tài của bé"

ĐUA TÀI

Lần lượt các thành viên của từng đội chơi phải bật qua vòng thể dục lên chon các đồ vật, đồ dùng có dạng hình tròn hình vuông về để vào giỏ của đội mình, Trong tg 1 bản nhạc đội nào nhanh hơn và lấy được nhiều đồ dùng hơn là  đội chiến thắng

ppt 15 trang Hồng Thịnh 30/05/2023 4800
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Làm quen với toán - Đề tài: Ôn, nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông - Vũ Thị Phương Loan", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_linh_vuc_lam_quen_voi_toan_de_tai.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Làm quen với toán - Đề tài: Ôn, nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông - Vũ Thị Phương Loan

  1. Giáo án:Làm quen với toán Đề tài:Ôn, nhận biết, gọi tên hình tròn,hình vuông Giáo viên: Vũ Thị Phương Loan Lứa tuổi: 3 -4 tuổi
  2. Bức tranh này có gì? Ngôi nhà được ghép bởi những hình nào đã học ? Hình Tròn HìnhVuông
  3. Hình gì xuất hiện? HÌNH TRÒN
  4. Hình gì xuất hiện? HÌNH VUÔNG