Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Phương tiện giao thông và luật an toàn giao thông - Đề tài: Xếp tương ứng 1-1 - Trường Mầm non Long Biên A

Mục đích - yêu cầu: 

1.Kiến thức:

 - Trẻ biết cách xếp tương ứng 1- 1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật.

 - Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

 2. Kỹ năng:

  - Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chú ý, ghi nhớ có chủ đích, phát âm đúng.

 3. Thái độ:

  - Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của lớp.

pptx 11 trang Hồng Thịnh 30/05/2023 5260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Phương tiện giao thông và luật an toàn giao thông - Đề tài: Xếp tương ứng 1-1 - Trường Mầm non Long Biên A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mam_non_lop_mam_chu_de_phuong_tien_giao_thong_va_l.pptx

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Phương tiện giao thông và luật an toàn giao thông - Đề tài: Xếp tương ứng 1-1 - Trường Mầm non Long Biên A

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON LONG BIÊN A HOẠT ĐỘNG: LQVT Chủ đề: PTGT và luật ATGT Đối tượng: Trẻ 3 - 4 tuổi Năm học: 2020 - 2021
  2. • Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức Xếp tương ứng 1:1
  3. *Hoạt động 3: Kết thúc Cô nhận xét và khen ngợi trẻ