Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Bé tìm hiểu con các vàng - Nguyễn Thị Thu Mơ

1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC:

Cô và trẻ cùng hát bài hát: Cá vàng bơi

2. Phương pháp hình thức tổ chức

Hoạt động 1: Bé biết gì về con cá vàng

Hoạt động 2:

Tìm hiểu về con cá vàng

Vận động:

Các con cùng làm chú cá vàng bơi nào?

Các chú cá sống ở đâu?

Để môi trường nước nơi cá và các vật sống dười nước luôn sạch các con cần làm gì?

Hoạt động 3: Mời bạn cùng tham gia trò chơi với chúng tôi

Trò chơi 1: Cá bơi

vCách chơi: Trẻ đi vòng tròn và làm theo hiệu lệnh của cô.Cá bơi nhanh, bơi chậm, cá ngoi lên, cá ngụp xuống.

vLuật chơi: Trẻ nào làm sai hiệu lệnh phải nhảy lò cò.

        Trò chơi 2: Ai giỏi nhất.

vCách chơi: Trên màn hình xuất hiện các con vật khác nhau.Trẻ phải chọn xem con vật nào là con vật sống ở dưới nước.

vLuật chơi: Trẻ nào chọn sai là người thua cuộc

pptx 13 trang Hồng Thịnh 07/06/2023 4260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Bé tìm hiểu con các vàng - Nguyễn Thị Thu Mơ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mam_non_lop_mam_de_tai_be_tim_hieu_con_cac_vang_ng.pptx

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Bé tìm hiểu con các vàng - Nguyễn Thị Thu Mơ

  1. PHÒNG GD&ĐT QUẬN HOÀNG MAI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI KIM Lớp mẫu giáo bé C6 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THU MƠ
  2. 2. Phương pháp hình thức tổ chức Hoạt động 1: Bé biết gì về con cá vàng
  3. Vây Đuôi Đầu Vẩy Mang Mắt Thân
  4. Vận động: Các con cùng làm chú cá vàng bơi nào?
  5. Để môi trường nước nơi cá và các vật sống dười nước luôn sạch các con cần làm gì?
  6. Hoạt động 3: Mời bạn cùng tham gia trò chơi với chúng tôi Trò chơi 1: Cá bơi ❖Cách chơi: Trẻ đi vòng tròn và làm theo hiệu lệnh của cô.Cá bơi nhanh, bơi chậm, cá ngoi lên, cá ngụp xuống. ❖Luật chơi: Trẻ nào làm sai hiệu lệnh phải nhảy lò cò. Trò chơi 2: Ai giỏi nhất. ❖Cách chơi: Trên màn hình xuất hiện các con vật khác nhau.Trẻ phải chọn xem con vật nào là con vật sống ở dưới nước. ❖Luật chơi: Trẻ nào chọn sai là người thua cuộc
  7. 3.Kết thúc: Cô nhận xét giờ học