Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy trẻ xếp theo quy tắc 1-1 - Hoàng Thị Thu Hằng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Trẻ hiểu cách sắp xếp theo quy tắc tương ứng 1 mây - 1 sao

- Trẻ hiểu sắp xếp theo quy tắc là xếp các đối tượng được lặp đi lặp lại

- Trẻ biết một số hiện tượng tự nhiên như: mây, sao…

- Trẻ hiểu cách chơi trò chơi: Ai tài giỏi, chung sức

2. Kỹ năng:

- Trẻ sắp xếp theo quy tắc tương ứng 1-1 của hai đối tượng

- Trẻ diễn đạt được cách sắp xếp của mình 1 cách rõ ràng

- Biết chơi trò chơi: Ai tài giỏi, chung sức

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học

- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi đi nắng, mưa.

ppt 6 trang Hồng Thịnh 30/05/2023 5240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy trẻ xếp theo quy tắc 1-1 - Hoàng Thị Thu Hằng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_chu_de_cac_hien_tuong_tu_nhien_de.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy trẻ xếp theo quy tắc 1-1 - Hoàng Thị Thu Hằng

  1. Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên Đề tài: Dạy trẻ xếp theo quy tắc 1-1 Đối tượng: Trẻ 3 – 4 tuổi Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hằng Đơn vị: Trường Mầm non Long Biên A
  2. Cô và trẻ hát “Đếm sao”