Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Trang phục mùa hè - Nguyễn Ánh Tuyết

1.Ổn định tổ chức

Hát:Mùa hè đến

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

So sánh

Mở rộng

Trò  chơi:  Lật  hình đoán  tranh

 

ppt 16 trang Hồng Thịnh 07/06/2023 4641
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Trang phục mùa hè - Nguyễn Ánh Tuyết", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_de_tai_trang_phuc_mua_he_nguyen_an.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Đề tài: Trang phục mùa hè - Nguyễn Ánh Tuyết

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN HOÀNG MAI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI KIM Đề tài:Trang phục mùa hè Giáo viên: Nguyễn Ánh Tuyết Lớp: MGB C3
  2. So sánh