Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Hoạt động khám phá - Đề tài: Tìm hiểu quả cam - Đoàn Thị Ánh Nguyệt

1.Ổn định tổ chức:

Hát: Quả gì

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ QUẢ CAM

mở rộng:các loại cam

hoạt động2:lợi ích của cam

hoạt động 3 :cùng trổ tài

 

 

 

pptx 9 trang Hồng Thịnh 07/06/2023 3720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Hoạt động khám phá - Đề tài: Tìm hiểu quả cam - Đoàn Thị Ánh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mam_non_lop_mam_hoat_dong_kham_pha_de_tai_tim_hieu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Hoạt động khám phá - Đề tài: Tìm hiểu quả cam - Đoàn Thị Ánh Nguyệt

  1. PHềNG GD&ĐT QUẬN HOÀNG MAI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI KIM HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Đề tài: Tỡm hiểu quả cam Giỏo viờn: Đoàn Thị Ánh Nguyệt Lớp: MGB C3
  2. 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức