Giáo án Mầm non Lớp Lá - Kể chuyện: Sự tích bánh chưng bánh giầy - Nguyễn Thị Huyền Linh

Mục đích yêu cầu:

Dạy trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, nội dung.

Kể lại được câu chuyện

Xếp trình tự truyện

Chuẩn bị: 

Video

Tranh truyện

Bánh chưng, bánh dày, mũ

Tiến hành:

Ổn định: Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài “ Nổi trống lên các bạn ơi”

Hoạt động 1: Kể chuyện

Lần 1: Cho trẻ xem kể truyện trên video.

Sau khi kể chuyện, cô đàm thoại với trẻ:

Cô và các bạn vừa xem câu chuyện gì?

Trong chuyện có những nhân vật nào?

Lang Liêu đã nghĩ ra làm món đi?

Ai đã cùng Lang Liêu làm bánh?

Lang Liêu đã giải thích ý nghĩa của từng loại bánh như thế nào?

doc 2 trang Hồng Thịnh 08/04/2023 4880
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Kể chuyện: Sự tích bánh chưng bánh giầy - Nguyễn Thị Huyền Linh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_la_ke_chuyen_su_tich_banh_chung_banh_gia.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Kể chuyện: Sự tích bánh chưng bánh giầy - Nguyễn Thị Huyền Linh

  1. Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Linh Mssv: K39.902.069 Lớp lá 2 Giáo án kể chuyện SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY 1. Mục đích yêu cầu: - Dạy trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, nội dung. - Kể lại được câu chuyện - Xếp trình tự truyện 2. Chuẩn bị: - Video - Tranh truyện - Bánh chưng, bánh dày, mũ 3. Tiến hành: Ổn định: Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài “ Nổi trống lên các bạn ơi” 3.1. Hoạt động 1: Kể chuyện - Lần 1: Cho trẻ xem kể truyện trên video. - Sau khi kể chuyện, cô đàm thoại với trẻ: • Cô và các bạn vừa xem câu chuyện gì? • Trong chuyện có những nhân vật nào? • Lang Liêu đã nghĩ ra làm món đi? • Ai đã cùng Lang Liêu làm bánh? • Lang Liêu đã giải thích ý nghĩa của từng loại bánh như thế nào? 3.2. Hoạt động 2: Trẻ xếp thứ tự tranh theo câu chuyện. - Chia trẻ thành 2 nhóm và lấy tranh xếp đúng thứ tự nội dung truyện và dán lên bảng trong thời gian một bài nhạc. - Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả. - Mỗi nhóm đại diện 1 bạn lên kể lại câu truyện theo tranh - Nhóm 1 kể, nhóm 2 nhận xét và ngược lại.