Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 5

1. Mục tiêu cầnđạt:
* Kiến thức:Trẻ biết được số 5, biết đếm theo thứ tự từ 1 đến 5 các nhómđối tượng trong phạm vi 5
* Kỹ năng:Trẻ ngồi đúng tư thế biết phối hợp trong nhóm bạn bè
- Phát triển khả năng tư duy cho trẻ, rèn kỹ năng đếm, kỹ năng so sánh.
- Rèn kỹ năng giao tiếp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định,
* Thái độ:
- Có thái độ kiên trì thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Biết bảo vệ vở của mình không làm quăn mép vở
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: 2 bức tranh.
+ 5 bông hoa, 5 con bướm, 5 chú thỏ, 5 cây nấm
- Đồ dùng của trẻ:Tương tự của cô
3. Tiến trình tổ chức hoạt động:
docx 4 trang Thiên Hoa 17/02/2024 580
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_on_so_luong_trong_pham_vi_5.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 5

  1. Ôn số lượng trong phạm vi 5. 1. Mục tiêu cầnđạt: * Kiến thức:Trẻ biết được số 5, biết đếm theo thứ tự từ 1 đến 5 các nhómđối tượng trong phạm vi 5 * Kỹ năng:Trẻ ngồi đúng tư thế biết phối hợp trong nhóm bạn bè - Phát triển khả năng tư duy cho trẻ, rèn kỹ năng đếm, kỹ năng so sánh. - Rèn kỹ năng giao tiếp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. - Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định, * Thái độ: - Có thái độ kiên trì thực hiện theo đúng yêu cầu. - Biết bảo vệ vở của mình không làm quăn mép vở 2. Chuẩn bị: - Đồ dùng của cô: 2 bức tranh. + 5 bông hoa, 5 con bướm, 5 chú thỏ, 5 cây nấm - Đồ dùng của trẻ:Tương tự của cô 3. Tiến trình tổ chức hoạt động: Tổ chức của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Vào bài. - Cô cho trẻ hát bài Trường chúng cháu là - Trẻ hát cùng cô trường mầm non và trò chuyện cùng trẻ về trường lớp - Đến trường chúng mình thấy thế nào? - Trẻ trả lời - Các con được tham gia vào các hoạt động gì? - Hôm nay cô có rất nhiều điều thú vị đến lớp để biết cô mang những gì chúng ta cùng xem nhé
  2. - Cô giới thiệu số 5 cho trẻ quan sát và đọc. - Cô yêu cầu trẻ tìm số 5 trong rổ giơ lên và đọc. - Cho trẻ nhận xét về số 5. - Cô củng cố: số 5 gồm 1 nét sổ thẳng, một nét gạch ngang phía trên và 1 nét cong tròn hở trái ở phía dưới - Trẻ nhắc lại - Cô gọi 1 số trẻ nhắc lại . - Cô cho trẻ tìm và gắn số tương ứng với các nhóm đồ dùng, đồ chơi ở xung quanh lớp. - Ngoài số 5 trong rổ chúng ta còn những - trẻ làm theo yêu cầu thẻ số nào? - Chúng mình hãy xếp lần lượt các số từ 1 đến 5 nào - Cho trẻ đọ các số từ 1 đến 5 * Hoạt động 4: Trò chơi cũng cố. - Trẻ chơi trò chơi - TC1: Tạo nhóm. - Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài tìm bạn thân và khi có hiệu lệnh của cô “ Tạo nhóm” thì các bạn sẽ tạo theo yêu cầu của cô. - Trẻ chơi trò chơi - Cô cho trẻ tạo nhóm có 3, 4, 5 bạn. -TC2: Đi siêu thị. - Cô giới thiệu cho trẻ là hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị mua một số đồ dùng để học như bút sách, đất nặn - Cô chia trẻ ra 2 đội và thi đua nhau mua theo yêu cầu và số lượng mà cô đưa ra. - Trẻ chơi trò chơi - Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. TC 3: Thử tài của bé