Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Vận động theo bài hát Múa với bạn Tây Nguyên

I. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ hát và vận động nhịp nhàng theo bài hát.
II. Chuẩn bị.
- Nhạc.
- Trang phục.
III. Tiến hành.
1. Hoạt động 1: ổn định- trò chuyện.
- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc của bài hát và hỏi trẻ đây là đoạn nhạc của bài hát gì?
- Vậy chúng ta cùng hát lại bài hát này nha ! ( 2-3 lần)
- Cô thấy lớp mình đã thuộc bài hát này rồi đấy, nhưng để bài hát thêm hay hơn, sinh động hơn chúng ta cần làm gì?
- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con múa vận động theo bài hát “ Múa với bạn Tây Nguyên”
2. Hoạt động 2: Dạy vận động:
- Cô chia trẻ thành 2 nhóm: bạn trai và bạn gái.
doc 2 trang Thiên Hoa 19/02/2024 1120
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Vận động theo bài hát Múa với bạn Tây Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_van_dong_theo_bai_hat_mua_voi.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Vận động theo bài hát Múa với bạn Tây Nguyên

  1. ĐỀ TÀI: VẬN ĐỘNG THEO BÀI HÁT: MÚA VỚI BẠN TÂY NGUYÊN I. Mục đích yêu cầu. - Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả. - Trẻ hát và vận động nhịp nhàng theo bài hát. II. Chuẩn bị. - Nhạc. - Trang phục. III. Tiến hành. 1. Hoạt động 1: ổn định- trò chuyện. - Cho trẻ nghe một đoạn nhạc của bài hát và hỏi trẻ đây là đoạn nhạc của bài hát gì? - Vậy chúng ta cùng hát lại bài hát này nha ! ( 2-3 lần) - Cô thấy lớp mình đã thuộc bài hát này rồi đấy, nhưng để bài hát thêm hay hơn, sinh động hơn chúng ta cần làm gì? - Hôm nay cô sẽ dạy cho các con múa vận động theo bài hát “ Múa với bạn Tây Nguyên” 2. Hoạt động 2: Dạy vận động: - Cô chia trẻ thành 2 nhóm: bạn trai và bạn gái. - Các bạn gái tập trước. + Cô làm mẫu lần 1 kết hợp với nhạc. + Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích từng động tác rõ ràng. - Sau khi hướng dẫn các bạn gái xong cô cho các bạn gái tự tập. Cô hướng dân các bạn trai tập.