Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch)

Lớp trưởng điều khiển các nhóm sinh hoạt:
+Các nhóm trưởng báo cáo kết quả đạt được trong tuần và những tồn tại khắc phục.
-Lớp trưởng nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần:
+Về học tập: Các bạn đã có nhiều cố gắng trong học tập, việc học bài và làm bài ở nhà của các bạn đã có tiến bộ. Bạn Chung, bạn Mi, bạn Nga đã có tiến bộ về đọc, viết, và giải toán.
+Các bạn biết giữ sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân không có bạn nào vi phạm nội quy của nhà trường, của lớp.
-Tuyên dương những bạn học tiến bộ, đạt nhiều điểm cao. Nêu gương những bạn học tốt trước lớp.
Bầu chọn bạn học có tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh để tuyên dương trước cờ.
-Ngày giỗ tổ Hùng Vương.
-Lạc Long Quân và Aâu Cơ.
-“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
-Làm bánh chưng, bánh giầy.
docx 2 trang Thiên Hoa 17/02/2024 4020
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_tim_hieu_ve_ngay_gio_to_hung_v.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch)

  1. TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10-3 ÂM LỊCH) 1. MỤC TIÊU : -Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ. -Biết sự tích quả dưa hấu và ý nghĩa của câu chuyện “Từ hai bàn tay” 1. HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP GIÁO2. VIÊN HỌC SINH - Giúp học sinh tổ chức giờ sinh hoạt Lớp trưởng điều khiển các nhóm sinh hoạt: -GV yêu cầu HS +Các nhóm trưởng báo cáo kết quả đạt được trong tuần và những tồn tại khắc phục. Tìm hiểu về ngày dỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm -Lớp trưởng nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần: lịch) +Về học tập: Các bạn đã có nhiều cố gắng trong học tập, việc học bài -Ngày 10-3 âm lịch là và làm bài ở nhà của các bạn đã có tiến bộ. Bạn Chung, bạn Mi, bạn ngày gì? Nga đã có tiến bộ về đọc, viết, và giải toán. -Ai là cha mẹ của vua +Các bạn biết giữ sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân không có Hùng? bạn nào vi phạm nội quy của nhà trường, của lớp. -Đọc câu ca dao tục nữ -Tuyên dương những bạn học tiến bộ, đạt nhiều điểm cao. Nêu gương nói về đạo lí uống những bạn học tốt trước lớp. nước, nhớ nguồn của dân tộc ta. Bầu chọn bạn học có tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh để tuyên dương trước cờ. -Ngày tết, nhân dân ta có tục làm bánh gì? -Ngày giỗ tổ Hùng Vương. Nghe kể chuyện “Từ -Lạc Long Quân và Aâu Cơ. hai bàn tay” -“Dù ai đi ngược về xuôi -GV kể hai lần câu chuyện “Từ hai bàn Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” tay” -Làm bánh chưng, bánh giầy. -GV hướng dẫn HS kể chuyện. -Nghe GV kể chuyện.