Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động Làm quen với toán - Chủ đề: Các nghề phổ biến - Đề tài: Đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 thước đo - Nguyễn Thị Tới


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết mục đích của phép đo là là để đo kích thước của một vật.
- Trẻ biết thước đo để đo chiều dài của các đối tượng có kích thước khác nhau và nói kết quả đo.
- Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn hơn thì đo ít lần hơn).
- Củng cố cho trẻ một số kiến thức về một số nghề.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ.
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
3. Thái độ:
- Trẻ yêu quý và giữ gìn sản phẩm của nghề may.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm:
- Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A2, trường Mầm non Tân Mỹ, TP. Bắc Giang.
2. Đồ của cô:
- Thước đo dài 10cm, rộng 3cm.
- 1 tấm vải màu đỏ dài 80cm, tấm vải màu vàng 70cm, tấm vải màu xanh dài 60cm.
- 2 cái khăn đỏ có chiều dài 48cm, 2 cái khăn màu vàng có chiều dài 40cm, 2 cái khăn màu xanh có chiều dài 32cm, thước đo bằng khối chữ nhật dài 8cm.
docx 6 trang Thiên Hoa 17/02/2024 440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động Làm quen với toán - Chủ đề: Các nghề phổ biến - Đề tài: Đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 thước đo - Nguyễn Thị Tới", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_la_hoat_dong_lam_quen_voi_toan_chu_de_ca.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Hoạt động Làm quen với toán - Chủ đề: Các nghề phổ biến - Đề tài: Đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 thước đo - Nguyễn Thị Tới

  1. Hoạt động: Làm quen với toán Đề tài: Đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 thước đo Chủ đề: Các nghề phổ biến Loại tiết: Cung cấp kiến thức mới Đối tượng: Trẻ Mẫu giáo 5- 6 tuổi A2, trường Mầm non Tân Mỹ, TPBG Thời gian: 30-35 phút. Ngày soạn: 29/12/2017 Ngày dạy: 04/01/2018 Người soạn và dạy: Nguyễn Thị Tới I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết mục đích của phép đo là là để đo kích thước của một vật. - Trẻ biết thước đo để đo chiều dài của các đối tượng có kích thước khác nhau và nói kết quả đo. - Trẻ biết khi đo các đối tượng có chiều dài khác nhau bằng cùng 1 thước đo thì được kết quả đo khác nhau (Vật dài hơn thì đo được nhiều lần hơn và vật ngắn hơn thì đo ít lần hơn). - Củng cố cho trẻ một số kiến thức về một số nghề. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng đo, đếm cho trẻ. - Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh. 3. Thái độ: - Trẻ yêu quý và giữ gìn sản phẩm của nghề may. - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. II. CHUẨN BỊ 1. Địa điểm:
  2. - Vâng ạ 2. Hoạt động 2: Bài mới (19-20 phút) - Cô có Bút chì; Có ba cái ạ! * Ôn so sánh chiều dài của ba đối tượng - Nghề giáo viên ạ. - Bây giờ chúng mình cùng hướng mắt lên màn hình xem cô Tới có gì nhé: - Chiều dài của 3 bút chì không bằng nhau: Bút chì màu vàng dài - Cô có gì đây? Có mấy cái bút chì? nhất, bút chì màu xanh ngắn hơn và bút chì màu đỏ ngắn nhất. - Bút chì là dụng cụ của nghề nào? - Có 3 tấm vải. - Chúng mình cùng quan sát và so sánh cho cô xem chiều dài của 3 chiếc bút chì này như thế nào? - Nghề thợ may * Dạy trẻ đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng 1 - Các tấm vải không bằng nhau. đơn vị đo - Tấm vải màu đỏ - Chúng mình cùng quan sát lên màn hình xem cô có mấy tấm vải? - Tấm vải màu xanh - Vải là nguyên liệu của nghề gì các con? - Trẻ xếp 3 tấm vải: Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lên bàn và so - Các tấm vải có dài bằng nhau không? sánh. - Tấm vải màu nào dài nhất? - Những tấm vải đó không dài bằng nhau. - Tấm vải màu nào ngắn nhất? - Tấm vải màu đỏ dài nhất. - Trong rổ của chúng mình cô Tới cũng đã chuẩn bị cho mỗi bạn 3 tấm vải. Chúng mình cùng lấy những tấm vải đó ra và - Tấm vải màu xanh. xếp 3 tấm vải lên bàn và so sánh giúp cô nào. - Tấm vải màu vàng. - Chiều dài của những tấm vải đó như thế nào? - Trẻ chú ý lắng nghe cô. - Tấm vải màu nào dài nhất? - Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe - Tấm vải màu nào ngắn nhất? cô đo mẫu và phân tích cách đo để ghi nhớ cách đo. - Tấm vải màu nào ngắn hơn tấm vải màu đỏ và dài hơn tấm vải màu xanh? - Trẻ đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tấm vải màu đỏ dài bằng 8 lần - Các con đã so sánh đúng rồi: Tấm vải màu đỏ dài hơn tấm thước đo. vải màu vàng và tấm vải màu xanh. Để biết tấm vải màu đỏ dài hơn tấm vải màu vàng là mấy, tấm vải màu vàng dài hơn - Trẻ trả lời: Số 8.
  3. - Vậy tấm vải nào đo được nhiều thước đo nhất? Vì sao? màu xanh ngắn nhất và bằng 6 lần thước đo. Vậy tấm vải nào đo được ít thước đo nhất? Vì sao? - Trẻ chú ý lắng nghe. - Chúng mình đã 1 thước đo để đo chiều dài của mấy tấm vải? - Kết quả đo chiều dài của 3 tấm vải như thế nào? * Khái quát: Bằng 1 thước đo, khi đo các vật có độ dài khác nhau thì cho ta kết quả đo khác nhau. Vật dài hơn thì đo được nhiều thước đo hơn và vật ngắn hơn thì đo được ít thước đo hơn. 3. Hoạt động 3: Củng cố (8-10 phút) - Trẻ chú ý lắng nghe cách chơi và luật chơi. * Trò chơi 1: Thi đội nào nhanh - Trẻ tham gia chơi: Bật qua 3 - Cách chơi: Cô chọn 2 đội chơi. Mỗi đội có 3 bạn chơi, chiếc vòng thể dục lên thước đo nhiệm vụ của 2 đội là bật qua 3 chiếc vòng lên đo chiều dài để đo chiều dài của cái khăn. Mỗi của 3 cái khăn, khi đo xong trẻ đặt số tương ứng. bạn thao tác đo 1 cái khăn khi được kết quả đo trẻ đặt số tương - Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được đo 1 cái khăn, bạn trước về bạn ứng với số thước đo mà trẻ đo sau mới được lên. Trẻ không được dẫm vào vòng. được. - Thời gian chơi là 1 bản nhạc, kết thúc đội nào đo và đặt được - Trẻ cùng cô kiểm tra kết quả. kết quả là đội đó thắng cuộc. - Trẻ lắng nghe. - Trẻ chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả. - Bạn Búp Bê. * Trò chơi 2: Thợ may giỏi - Vâng ạ. - Cô giới thiệu cách chơi: Chúng mình cùng quan sát xem hôm nay bạn nào đến thăm lớp mình đây? - Trẻ chú ý lắng nghe - Hôm nay bạn Búp Bê muốn cả lớp mình giúp bạn chọn cho - Trẻ về chọn vải, thước để đo bạn 2 tấm vải để bạn may váy và may áo nhé. vải và kéo cắt tấm vải theo yêu cầu của cô. - Cô đã chuẩn bị: Kéo, phấn may và rất nhiều vải rất đẹp. Nhiệm vụ của các con là chọn giúp bạn búp bê 2 tấm vải sau - Trẻ cùng cô kiểm tra kết quả. đó đo và cắt giúp bạn một tấm vải may áo dài 2 thước đo và 1 tấm vải may váy dài 3 thước đo. + Trẻ giơ tấm vải may váy lên. - Xin mời các bác thợ may cùng về chọn và cắt vải giúp bạn + Trẻ trả lời. Búp Bê nào.