Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bé chúc Tết

I. Mục đích - Yêu cầu:
- Nhận biết phong tục chúc tết vào những ngày đầu năm mới ở Việt Nam .
- Hát thuộc theo bài hát, hiểu nội dung bài hát, nhận ra những lời chúc tết ngắn gọn qua lời bài hát.
- Rèn kỹ năng diễn đạt qua các lời chúc tết của trẻ, rèn nếp biểu diễn văn nghệ.
- Phát triển tư duy ngôn ngữ, trí nhớ có chủ định, trả lời trọn vẹn các câu hỏi theo yêu cầu .
- Giáo dục trẻ sự tự tin và mạnh dạn trong các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Trò chuyện với trẻ về niềm vui khi tết đến: thêm một tuổi, lớn hơn một chút, có quần áo mới ...
- Máy, băng nhạc các bài hát chủ đề tết, sân khấu biểu diễn văn nghệ ...
- Một số câu chúc tuổi ngày tết phù hợp với lứa tuổi của trẻ ...
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1: Trẻ trò chuyện cùng cô
- Cô cho trẻ cùng đọc bài thơ "Tết đang vào nhà" ...
- Trò chuyện cùng trẻ:
+ Ngày tết đang đến như thế nào?
+ Tết có điều gì đặc biệt ?
+ Bé thích nhất điều gì trong ngày tết ?
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài "Bé chúc tết" ...
- Cô khuyến khích trẻ hát theo nhạc vài lần cho thuộc bài hát ...
docx 2 trang Thiên Hoa 17/02/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bé chúc Tết", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_be_chuc_tet.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Bé chúc Tết

  1. I. Mục đích - Yêu cầu: - Nhận biết phong tục chúc tết vào những ngày đầu năm mới ở Việt Nam . - Hát thuộc theo bài hát, hiểu nội dung bài hát, nhận ra những lời chúc tết ngắn gọn qua lời bài hát. - Rèn kỹ năng diễn đạt qua các lời chúc tết của trẻ, rèn nếp biểu diễn văn nghệ. - Phát triển tư duy ngôn ngữ, trí nhớ có chủ định, trả lời trọn vẹn các câu hỏi theo yêu cầu . - Giáo dục trẻ sự tự tin và mạnh dạn trong các hoạt động. II. Chuẩn bị: - Trò chuyện với trẻ về niềm vui khi tết đến: thêm một tuổi, lớn hơn một chút, có quần áo mới - Máy, băng nhạc các bài hát chủ đề tết, sân khấu biểu diễn văn nghệ - Một số câu chúc tuổi ngày tết phù hợp với lứa tuổi của trẻ III. TIẾN HÀNH: * Hoạt động 1: Trẻ trò chuyện cùng cô - Cô cho trẻ cùng đọc bài thơ "Tết đang vào nhà" - Trò chuyện cùng trẻ: + Ngày tết đang đến như thế nào? + Tết có điều gì đặc biệt ? + Bé thích nhất điều gì trong ngày tết ? - Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài "Bé chúc tết" - Cô khuyến khích trẻ hát theo nhạc vài lần cho thuộc bài hát * Hoạt động 2: Trẻ chúc Tết