Giáo án Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Ở lớp bé học gì - Đề tài: Bé học a, ă, â

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài thơ: bé học với chữ a. Thuộc mặt chữ: a, ă, â. Biết sao chép chữ a, ă, â và nhận ra chữ a, ă, â trong một số từ.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Sáng tạo trong hoạt động đọc thơ.
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng tương tác trên phần mềm PP.
- Các mảnh giấy có các từ có chứa chữ a, ă, â (in mờ) cho trẻ đồ chữ, bút chì.
- Các thẻ hình có từ chứa chữ a, ă, â.
- Một số mô hình: chữ a (biti’s), mặt trăng, mũ chữ â…,
III. Tiến Hành:
1. Hoạt động 1: Thơ “Bé học a, ă, â”
Trẻ và cô cùng đọc thơ và diễn tả nội dung bài thơ bằng các hoạt động: chọn chữ và ráp cùng mô hình:
Ví dụ: lần một: đọc bài thơ
Lần 2: khi đọc câu: “Bé mới học chữ a” các bé nào cầm trong tay chữ a sẽ bước vào trong vòng tròn hoặc bước lên phía trước.
Trăng khuyết ở trên đầu
A hóa thân thành ă
Trẻ có dấu (ă) và chữ a đứng cạnh nhau để ráp thành chữ ă
Tiếp tục các hoạt động mô phỏng cho đến hết bài.
2. Hoạt động 2: Chữ a, ă â
Cô và trẻ cùng quan sát máy tính và trò chuyện về:
- Cấu tạo chữ a, ă, â
- Các từ có chữ a, ă, â
- Tìm các thẻ tranh có chữ a, ă, â…v..v…
doc 1 trang Thiên Hoa 17/02/2024 360
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Ở lớp bé học gì - Đề tài: Bé học a, ă, â", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_la_chu_de_o_lop_be_hoc_gi_de_tai_be_hoc.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Ở lớp bé học gì - Đề tài: Bé học a, ă, â

  1. Chủ đề: Ở lớp bé học gì? Đề tài: Bé học a, ă, â Nhóm lớp: Lá I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ thuộc bài thơ: bé học với chữ a. Thuộc mặt chữ: a, ă, â. Biết sao chép chữ a, ă, â và nhận ra chữ a, ă, â trong một số từ. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. - Sáng tạo trong hoạt động đọc thơ. II. Chuẩn bị: - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các mảnh giấy có các từ có chứa chữ a, ă, â (in mờ) cho trẻ đồ chữ, bút chì. - Các thẻ hình có từ chứa chữ a, ă, â. - Một số mô hình: chữ a (biti’s), mặt trăng, mũ chữ â , III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Thơ “Bé học a, ă, â” Trẻ và cô cùng đọc thơ và diễn tả nội dung bài thơ bằng các hoạt động: chọn chữ và ráp cùng mô hình: Ví dụ: lần một: đọc bài thơ Lần 2: khi đọc câu: “Bé mới học chữ a” các bé nào cầm trong tay chữ a sẽ bước vào trong vòng tròn hoặc bước lên phía trước. Trăng khuyết ở trên đầu A hóa thân thành ă Trẻ có dấu (ă) và chữ a đứng cạnh nhau để ráp thành chữ ă Tiếp tục các hoạt động mô phỏng cho đến hết bài. 2. Hoạt động 2: Chữ a, ă â Cô và trẻ cùng quan sát máy tính và trò chuyện về: - Cấu tạo chữ a, ă, â - Các từ có chữ a, ă, â - Tìm các thẻ tranh có chữ a, ă, â v v 3. Hoạt động 3: Bé tập viết chữ: Trẻ dùng bút chì để đồ lại các chữ a, ă, â có trong các từ trong giấy của trẻ. Kết thúc.