Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Con vật sống trong nhà - Đề tài: Sự phát triển của con vịt

I. Mục đích yêu cầu:

- Rèn luyện kỹ năng đếm đến 4, ôn thứ tự số đếm từ 1 đến 4.

- Trẻ nhớ được các giai đoạn phát triển từ trứng thành vịt trưởng thành.

- Nhận biết, gọi tên và miêu tả được hình dáng bên ngoài của trứng vịt, vịt con và vịt trường thành.

- Gọi tên và đặc điểm từng bộ phận của con vịt mà trẻ quan sát được.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng sáng tạo trong việc kể chuyện theo tranh.

II. Chuẩn bị: 

- Bài soạn trên PP

- Các thẻ số từ 1 đến 4

- Tranh các giai đoạn phát triển của vịt, có ô trống để trẻ gắn số.

- Bài hát: đàn vịt con

- Mô hình ao vịt: có vịt mẹ, vịt con

doc 2 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 6860
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Con vật sống trong nhà - Đề tài: Sự phát triển của con vịt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_con_vat_song_trong_nha_de_ta.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Con vật sống trong nhà - Đề tài: Sự phát triển của con vịt

  1. Chủ đề: Con vật sống trong nhà Đề tài: Sự phát triển của con vịt Nhóm lớp: Lớp Chồi I. Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện kỹ năng đếm đến 4, ôn thứ tự số đếm từ 1 đến 4. - Trẻ nhớ được các giai đoạn phát triển từ trứng thành vịt trưởng thành. - Nhận biết, gọi tên và miêu tả được hình dáng bên ngoài của trứng vịt, vịt con và vịt trường thành. - Gọi tên và đặc điểm từng bộ phận của con vịt mà trẻ quan sát được. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng sáng tạo trong việc kể chuyện theo tranh. II. Chuẩn bị: - Bài soạn trên PP - Các thẻ số từ 1 đến 4 - Tranh các giai đoạn phát triển của vịt, có ô trống để trẻ gắn số. - Bài hát: đàn vịt con - Mô hình ao vịt: có vịt mẹ, vịt con III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Bé đến thăm nhà vịt Hát múa: Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: đàn vịt con. Cô và trẻ cùng đi đến “ao vịt” và cùng quan sát xem ở trong ao vịt có những gì? (vịt mẹ và vịt con) Trò chuyện với trẻ về những gì trẻ quan sát được ở ao vịt: Có bao nhiêu con vịt trong ao? Có mấy chú vịt con? Có mấy chú vịt mẹ? Vịt con lông màu gì? Chân và cánh, mỏ như thế nào? Cho trẻ miêu tả vịt con và vịt mẹ? 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về quá trình sinh ra và lớn lên của vịt: Trẻ quan sát trên máy tính về các giai đoạn phát triển từ trứng thành vịt trưởng thành. Gọi một số trẻ lên kể lại những gì trẻ đã quan sát được. Cũng có thể gọi từng trẻ hoặc từng nhóm trẻ quan sát và kể về từng bức tranh mà trẻ đã được quan sát trên máy tính theo thứ tự từ tranh 1 đến tranh 4. Cô giới thiệu cho trẻ thứ tự quá trình phát triển của vịt theo thứ tự từ trứng, tách vỏ, vịt con và vịt trưởng thành. 3. Hoạt động 3: Nào cùng xếp số đúng. Mỗi trẻ nhận được một bức tranh trong đó có hình 4 giai đoạn phát triển của vịt. Bên cạnh mỗi giai đoạn có một ô trống.