Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc Cháu vẽ ông mặt trời

I. Mục đích yêu cầu

- Kiến thứctrẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Ai đoán gỏi

- Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc.  Rèn và phát triển tai nghe  và khả năng cảm thụ âm nhạc. 

- Thái độ : 

Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu  quý cho cháu biết ích lợi của thời tiết biết bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời.

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm  : trong lớp

     Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài mưa rơi, hình ảnh  nội dung  bài nghe hát

   Nhạc cụ: phách tre, mõ dừa..

doc 3 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 53940
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc Cháu vẽ ông mặt trời", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_nuoc_va_hien_tuong_tu_nhien.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc Cháu vẽ ông mặt trời

  1. GIÁO ÁN ĐỀ TÀI: Dạy vận động theo nhạc: Cháu vẽ ông mặt trời Nội dung kết hợp: Nghe hát bài : Mưa rơi Trò chơi: Ai đoán gỏi CHỦ ĐỀ: Nước và hiện tượng tự nhiên Đối tượng: 4 - 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 - 30 trẻ) Thời gian :25 - 30 phút I. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Ai đoán gỏi - Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc. Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc. - Thái độ : Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý cho cháu biết ích lợi của thời tiết biết bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời. II. Chuẩn bị: - Địa điểm : trong lớp Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài mưa rơi, hình ảnh nội dung bài nghe hát Nhạc cụ: phách tre, mõ dừa III.Cách tiến hành Thời gian Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Dạy vận động - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “«ng mÆt trêi” - Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi thơ ( giáo dục trẻ biết Trẻ trò chuyện cùng 3-4 phút bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời) cô -> C« đàn cho trÎ nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t “ cháu vẽ ông mặt trời” vµ đố các con đó là bài hát gì? Do - TC: cháu vẽ ông ai sáng tác? mặt trời, nhạc và lời: À. Đúng rồi đó là bài hát cháu vẽ ông mặt trời, Tân Huyền ., nhạc và lời: Tân Huyền . Bây giờ cô cùng các con hát lại bài hát này nhé. - Cô và trẻ hát lại (1-2 lần) Trẻ hát cùng cô - Các con hát rất hay nhưng để bài hát thêm sinh động và hay hơn nữa chúng ta hãy cùng vận động vỗ tay theo nhịpbài hát này nhé. 1
  2. bạn hát kết hợp gõ đệm bằng trống lắc, phách tre, mõ dừa.Đố trẻ A tên bài hát, các dụng cụ gõ đệm. - Cô tổ chức cho trẻ chơi (C« quan s¸t vµ ®éng viªn - TrÎ ch¬i tro choi khuyÕn khÝch trÎ chơi.) Kết thúc: Nhận xét chung 3