Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Quê hương đất nước - Đề tài: Dạy vận động heo nhạc "Yêu Hà Nội" (Bản hay)

I. Mục đích yêu cầu

- Kiến thứctrẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Ai đoán gỏi 

- Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc.  Rèn và phát triển tai nghe  và khả năng cảm thụ âm nhạc. 

- Thái độ : 

Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu  quý , qua đó giáo dục trẻ biết yêu qúy cảnh đẹp của đất nước

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm  : trong lớp

     Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài quê hương, hình ảnh  nội dung  bài nghe hát, hình ảnh danh lam thắng cảnh ở Hà Nội…..

   Nhạc cụ: trống lắc, phách tre, mõ dừa, mũ chóp kín..

doc 3 trang Hồng Thịnh 07/04/2023 16420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Quê hương đất nước - Đề tài: Dạy vận động heo nhạc "Yêu Hà Nội" (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_que_huong_dat_nuoc_de_tai_da.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Quê hương đất nước - Đề tài: Dạy vận động heo nhạc "Yêu Hà Nội" (Bản hay)

  1. GIÁO ÁN ĐỀ TÀI: Dạy vận động heo nhạc: Yêu Hà Nội Nội dung kết hợp: Nghe hát bài : Quê hương Trò chơi: : Ai đoán gỏi CHỦ ĐỀ: Quê hương đất nước Đối tượng: 4 - 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 - 30 trẻ) Thời gian :25 - 30 phút I. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: Ai đoán gỏi - Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc. Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc. - Thái độ : Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý , qua đó giáo dục trẻ biết yêu qúy cảnh đẹp của đất nước II. Chuẩn bị: - Địa điểm : trong lớp Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài quê hương, hình ảnh nội dung bài nghe hát, hình ảnh danh lam thắng cảnh ở Hà Nội Nhạc cụ: trống lắc, phách tre, mõ dừa, mũ chóp kín III.Cách tiến hành Thời gian Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Dạy vận động - Cô tập trung trẻ : Các con ơi hôm nay nhà văn hóa thiếu nhi có tổ chức cuộc triển lãm tranh về 3-4 phút thủ đô Hà Nội, bây giờ cô và các con cùng đi đến Trẻ làm đoàn tàu đi đấy để xem nhé. - Cho trẻ xem một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và trò chuyện với trẻ .( qua đó giáo Trẻ trả lời: chùa một dục trẻ biết yêu qúy cảnh đẹp của đất nước) cột, lăng Bác - Các con xem đây là gì? TC:Tháp rùa - Đố các con bài hát nào nhắc đến tháp rùa Trẻ trả lời -> C« cho trÎ nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t “ yêu hà - TC: bài hát yêu hà nội” và đố các con đó là bài hát gì? Do ai sáng nội, nhạc và lời: Bảo tác? Trọng 1
  2. ( Cô cho trẻ xem tranh vẽ nội dung bài nghe hát) Giảng nội dung: quê hương hương là chùm khế ngọt, là đường đi học, là con diều biết, là con đò nhỏ khua nước ven sông và cũng như mỗi người chỉ 1 một mẹ thôi và quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. - Lần 3: cho trẻ nghe nhạc.(Nếu còn thời gian) * Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc 5 phút Tiếp theo có một trò chơi thưởng cho các con đó là trò chơi “Ai đoán giỏi ”. * Cách chơi: Cho cả lớp ngồi thành vòng tròn. Cô gọi cháu A đội mũ chóp kín, cô chỉ định 2 hoặc 3 bạn hát kết hợp gõ đệm bằng trống lắc, phách tre, mõ dừa.Đố trẻ A tên bài hát, các dụng cụ gõ đệm. - TrÎ ch¬i tro choi - Cô tổ chức cho trẻ chơi (C« quan s¸t vµ ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ chơi.) Kết thúc: Nhận xét chung 3