Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức - Chủ đề: Bé và các phương tiện giao thông - Nội dung hoạt động: Thuyền và máy bay - Nguyễn Thanh Thủy

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Chủ đề: Bé và các phương tiện giao thông

Nội dung hoạt động: THUYỀN VÀ MÁY  BAY

Lớp: MG bé

Bé biết gì về thuyền và máy bay

Máy bay hàng không

Tàu thủy

Ca  nô

Thuyền thúng

 

ppt 17 trang Hồng Thịnh 30/05/2023 1860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức - Chủ đề: Bé và các phương tiện giao thông - Nội dung hoạt động: Thuyền và máy bay - Nguyễn Thanh Thủy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_linh_vuc_phat_trien_nhan_thuc_chu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức - Chủ đề: Bé và các phương tiện giao thông - Nội dung hoạt động: Thuyền và máy bay - Nguyễn Thanh Thủy

  1. Bé biết gì về thuyền và máy bay
  2. Máy bay trực thăng
  3. Thuyền thúng