Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Mùa hè của bé - Đề tài: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

I. Mục đích yêu cầu

- Kiến thức

 Qua giờ học cô giúp trẻ nắm được kĩ thuật vận động : “ bật tách , khép chân qua 5 ô”. Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân, chạm đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân .

- Kỹ năng:

 Rèn cho kỹ năng nhún bật tách khép chân liên tục, phát triển cơ chân cho trẻ.

- Thái độ : 

Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể, trẻ trật tự trong khi học, Tinh thần tập thể, kiên trì, biết phối hợp bạn bè.

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm tập : trong lớp

- Đội hình dạy trẻ: 2 hàng dọc

- Băng đĩa về chủ đề về mùa hè, mũ cáo

doc 4 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 4100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Mùa hè của bé - Đề tài: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_mua_he_cua_be_de_tai_bat_tac.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Mùa hè của bé - Đề tài: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

  1. GIÁO ÁN ĐỀ TÀI: BẬT TÁCH CHÂN KHÉP CHÂN QUA 5 Ô CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ Đối tượng: 4 - 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 - 30 trẻ) Thời gian : 25 – 30 phút I. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: Qua giôø hoïc coâ giuùp treû nắm được kĩ thuật vận động : “ bật tách , khép chân qua 5 ô”. Trẻ biết nhún bật bằng 2 chân, chạm đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân . - Kỹ năng: Reøn cho kỹ năng nhún bật tách khép chân liên tục, phát triển cơ chân cho trẻ. - Thái độ : Giáo dục treû thöôøng xuyeân taäp theå, treû traät töï trong khi hoïc, Tinh thần tập thể, kiên trì, biết phối hợp bạn bè. II. Chuẩn bị: - Địa điểm tập : trong lớp - Đội hình dạy trẻ: 2 hàng dọc - Băng đĩa về chủ đề về mùa hè, mũ cáo III.Cách tiến hành Thời gian Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Mùa hè của bé Lớp hát : mùa hè đến Cả lớp hát. - Mùa hè đến các con sẽ được làm gì? TC: Nghỉ hè 2 - 3 phút - Nghỉ hè các con thường hay đi đâu? - Trẻ trả lời. - > Mùa hè đến chúng ta được nghỉ hè có bạn thì ở nhà, có bạn được ba mẹ cho đi du lịch, có bạn thì được về quê chơi. ( gd trẻ khi đi chơi) - Thế lớp mình đã có bạn nào được về quê - Cá nhân trẻ trả lời. chơi chưa? - Ở quê các con thấy các bạn nhỏ thường chơi - Trẻ trả lời. những trò chơi nào? - À. Ở quê các bạn nhỏ thường rất hay chơi các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, mèo đuổi chuột, và một trò chơi rất hấp dẫn đó là trò chơi nhảy ô nhảy ô - Thế các con đã bao giờ chơi trò chơi nhảy ô
  2. Nhịp 3: Như nhịp 1 - Trẻ làm động tác theo cô Nhịp 4: Về TTCB Thực hiện 4 lần x 4 nhịp - Bật 3: Bật tách chân ,khép chân + Nhạc: Mùa hè đến nắng TTCB: Đứng thẳng hai tay thả xuôi Nhịp 1: Bật tách chân hai tay dang ngang (lòng bàn tay sấp) Nhịp 2: Bật khép chân tay thả xuôi + Nhịp : 3,4: thực hiện như nhịp 1,2 * Vận động cơ bản: Chúng ta vừa khởi động xong, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con bài tập: bật tách, khép chân - Trẻ tập hợp thành 2 hàng 13 -15 phút qua 5 ô. dọc. - Ñeå laøm ñöôïc caùc con chuù leân xem coâ laøm x x x x x x x x nheù(lần 1) - Các con chú ý xem cô làm lại. (lần 2 - Cô vừa làm kết hợp giải thích) + CB : Cô đứng khép chân trước vạch, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng. +TH: Khi có hiệu lệnh “ Bật” thì cô bật liên tục chụm chân, tách chân cho đến ô cuối cùng. Bật nhẹ nhàng bằng đầu mũi bàn chân, không dẫm chân lên các ô. Sau đó chạy về đứng cuối hàng. x x x x x x x x - C/c xem cô làm lại nhé * Trẻ thực hành: - Cô gọi 2 cháu lên thực hiện. - 2 trẻ lên làm thử. - Cô cho lần lượt 2 cháu lên thực hiện cho đến - Lần lượt trẻ thực hiện. hết. - 2 trẻ lên thực hiện lại. ( Cô bao quát lớp, Chú ý sửa sai cho cháu) (Nếu còn thời gian cho 2 tổ thi đua) - Hai trẻ tập tốt lên tập lại. * Trò chơi: cáo và thỏ 5 phút Các con đã học rất giỏi bây giờ cô sẽ cho các con tham gia vào trò chơi cáo và thỏ - Luật: Thỏ phải về đúng hang của mình, con thỏ nào chạy chậm sẽ bị cáo bắt và về nhầm hang thì phải ra ngoài 1 lần chơi. - Cách chơi: Chọn 1 cháu làm “cáo” ngồi ở