Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chuyên đề: Tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non - Lê Thị Thùy Trang

Hoạt động 1

Cháu làm gì để tiết kiệm nước

Chỉ ra những việc không nên làm trong các hình .

Những việc không nên làm

Để nước chảy tràn, không khoá máy.

Đánh răng, không khoá máy để nước chảy tràn ra

Tưới cây để nước

chảy tràn lan

Những việc nên làm

Khoá vòi nước , không để nước chảy tràn

Bé đánh răng, lấy nước vào cốc xong, khoá máy ngay

Gọi thợ chữa ngay khi ống nước bị hỏng, nước bị rò rỉ

ppt 26 trang Hồng Thịnh 30/05/2023 3620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chuyên đề: Tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non - Lê Thị Thùy Trang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_chuyen_de_tiet_kiem_nang_luong_cho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Chuyên đề: Tiết kiệm năng lượng cho trẻ mầm non - Lê Thị Thùy Trang

 1. Baứi giaỷng chuyeõn ủeà Tieỏt kieọm naờng lửụùng cho treỷ maàm non Giỏo viờn: Lờ Thị Thựy Trang ờNaờm hoùc : 2019 - 2020
 2. Chỏu làm gỡ để tiết kiệm nước
 3. Những việc không nên làm 2 Để nớc chảy tràn, không khoá máy. Tới Đánh răng, không cây khoá máy để nớc để n- chảy tràn ra ớc chảy tràn 4 6 lan
 4. Những việc nên làm Khoá vòi nớc , 1 không để nớc chảy tràn 3 Bé đánh răng,TIẾT lấy nớc vào cốc xong,KIỆM khoá máy ngay NƯỚC Gọi thợ chữa ngay khi ống nớc bị hỏng, nớc bị rò rỉ 5
 5. Quan sát các bức tranh sau rồi ghép đôi từng cặp hai bức tranh cho phù hợp : 7aa b 8cb d 7aa D b c8b
 6. MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN ĐỂ THẮP SÁNG CÁC LOẠI ĐẩN
 7. MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN ĐỐT NểNG
 8. 1/ Tình huống nào dễ dẫn đến bị điện giật ? Tình huống dễ dẫn đến bị điện giật là: 1.Dùng vật bị ớt chạm vào dây điện trần. 2.Chơi thả diều dới , gần đờng dây điện. 3.Trú ma dới trạm điện. 4.Tay chạm vào dây điện bị hở. 5.Phơi quần áo trên dây điện.
 9. Troứ chụi Choùn haứnh vi ủuựng ,sai
 10. Đồng hồ đếm giờ 30 giây _ âm thanh sống động HếtStart 3029282726252423222120191817161514131211101298765432 phỳt
 11. Keỏt thuực hoaùt ủoọng