Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Cây lá quanh vườn - Đề tài: To hơn nhỏ hơn

I. Mục đích yêu cầu:

- Bé nhận biết và phân biệt sự khác nhau về độ lớn giữa hai đối tượng.

- Hình thành ở trẻ thuật ngữ biểu tượng toán: to hơn, nhỏ hơn.

- Trẻ sử dụng đúng từ ngữ: to hơn, nhỏ hơn trong việc so sánh độ lớn hai đối tượng.

- Rèn luyện khả năng đi thăng bằng trong đường hẹp.

II. Chuẩn bị: 

- Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP

- Các thẻ hình hoa, quả, lá.v.v.. có 2 kích thước: lớn và nhỏ.

- Băng keo màu để dán đường hẹp.

- 2 bảng, mỗi bảng được chia 2 phần (có dán biểu tượng to nhỏ để trẻ phân biệt)

doc 2 trang Hồng Thịnh 24/02/2023 4800
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Cây lá quanh vườn - Đề tài: To hơn nhỏ hơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_mam_chu_de_cay_la_quanh_vuon_de_tai_to_h.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Chủ đề: Cây lá quanh vườn - Đề tài: To hơn nhỏ hơn

  1. Chủ đề: Cây lá quanh vườn Đề tài: To hơn nhỏ hơn Nhóm lớp: Mầm I. Mục đích yêu cầu: - Bé nhận biết và phân biệt sự khác nhau về độ lớn giữa hai đối tượng. - Hình thành ở trẻ thuật ngữ biểu tượng toán: to hơn, nhỏ hơn. - Trẻ sử dụng đúng từ ngữ: to hơn, nhỏ hơn trong việc so sánh độ lớn hai đối tượng. - Rèn luyện khả năng đi thăng bằng trong đường hẹp. II. Chuẩn bị: - Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP - Các thẻ hình hoa, quả, lá.v.v có 2 kích thước: lớn và nhỏ. - Băng keo màu để dán đường hẹp. - 2 bảng, mỗi bảng được chia 2 phần (có dán biểu tượng to nhỏ để trẻ phân biệt) III. Tiến hành: 1. Hoạt động 1: Trò chơi: Gieo hạt. Cô và trẻ cùng chơi trò chơi gieo hạt. Trò chuyện: Cô cho trẻ xem 2 mô hình quả cam (cắt bằng bìa) cô có 2 trái cam, làm sao để biết trái cam nào to, trái cam nào nhỏ? Trò chuyện và cho trẻ quan sát, gợi ý để trẻ nói lên cách so sánh: đặt chồng lên nhau, đặt cạnh nhau, đặt sát bên nhau.v.v trong quá trình trẻ nói, cho trẻ thực hiện. Cô củng cố lại các thao tác so sánh độ lớn 2 vật cho trẻ. 2. Hoạt động 2: To hơn và nhỏ hơn. Trẻ về góc, lấy mỗi trẻ một rổ nhỏ, có đựng các thẻ hình có kích thước to hơn và nhỏ hơn. Trẻ quan sát trên máy tính. Cô mời các bạn nhận xét xem hình bên trái và hình bên phải, hình nào nhỏ hơn, hình nào lớn hơn?