Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Hình dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên gọi các hình hình học, đặc điểm tri giác của các hình

- Nhận biết các hình hình học trong từng bức tranh.

- Phát triển ngôn ngữ: Biết mạnh dạn phát biểu, rèn luyện kỹ năng sắp xếp các ý trong lời nói có thứ tự.

- Củng cố, ôn luyện kỹ năng đếm

- yêu thích, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

II. Chuẩn bị: 

- Thẻ hình các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

- Thiết kế bài giảng trên phần mềm PP

- Tranh, giấy cho trẻ cắt theo mẫu các hình: vuông, tròn, chữ nhật, tam giác.

- Rổ để kéo, keo dán, giấy màu và các nguyên vật liệu trang trí.

doc 1 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 8140
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Hình dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_hinh_dang_xung_quanh_be_de_t.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Hình dạng xung quanh bé - Đề tài: Hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác

  1. Chủ đề: Hình Dạng xung quanh bé Đề tài: Hình vuông – tròn – chữ nhật – tam giác Nhóm lớp: chồi I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhớ tên gọi các hình hình học, đặc điểm tri giác của các hình - Nhận biết các hình hình học trong từng bức tranh. - Phát triển ngôn ngữ: Biết mạnh dạn phát biểu, rèn luyện kỹ năng sắp xếp các ý trong lời nói có thứ tự. - Củng cố, ôn luyện kỹ năng đếm - yêu thích, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ. II. Chuẩn bị: - Thẻ hình các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật - Thiết kế bài giảng trên phần mềm PP - Tranh, giấy cho trẻ cắt theo mẫu các hình: vuông, tròn, chữ nhật, tam giác. - Rổ để kéo, keo dán, giấy màu và các nguyên vật liệu trang trí. III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Đố bé hình gì? Cho trẻ quan sát xem đó là hình gì? Gọi tên hình hình học Kể về các đặc điểm của hình mà trẻ quan sát được: góc, cạnh . So sánh về mặt hình học giữa các hình với nhau. Xếp thứ tự các hình theo số lượng cạnh. 2. Hoạt động 2: Xem ai tinh mắt: Trẻ quan sát và tìm xem trong tranh có bao nhiêu loại hình, là những hình nào? Xếp các hình có dạng giống nhau vào một nhóm. Đếm xem trong tranh có bao nhiêu nhóm hình. 3. Hoạt động 3: Bé khéo tay Trẻ sử dụng các hình hình học (có sẵn, cắt, xé) để tạo ra các bức tranh từ các hình hình trọng để trang trí lớp. Kết thúc giờ học.