Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc "Vì sao con mèo rửa mặt"

I. Mục đích yêu cầu

- Kiến thứctrẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: hát theo hình vẽ 

- Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc.  Rèn và phát triển tai nghe  và khả năng cảm thụ âm nhạc. 

- Thái độ : 

Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu  quý , chăm sóc các con vật. không được ôm bế con vật .

II. Chuẩn bị:

- Địa điểm  : trong lớp

    Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài gà gáy le te, hình ảnh  nội dung  bài nghe hát, hình ảnh con mèo rửa mặt, con gà con cá…   

   Nhạc cụ: phách tre, mõ dừa..

doc 3 trang Hồng Thịnh 16/02/2023 8320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc "Vì sao con mèo rửa mặt"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_choi_chu_de_dong_vat_de_tai_day_van_dong.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Chồi - Chủ đề: Động vật - Đề tài: Dạy vận động theo nhạc "Vì sao con mèo rửa mặt"

  1. GIÁO ÁN ĐỀ TÀI: Dạy vận động heo nhạc: Vì sao con mèo rửa mặt Nội dung kết hợp: Nghe hát bài : Gà gáy le te Trò chơi: hát theo hình vẽ CHỦ ĐỀ: Động vật Đối tượng: 4 - 5 tuổi (Số lượng trẻ : 25 - 30 trẻ) Thời gian :25 - 30 phút I. Mục đích yêu cầu - Kiến thức: trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát và vận động theo đúng nhịp bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. Trẻ biết chơi trò chơi: hát theo hình vẽ - Kỹ năng: hát diễn cảm phù hợp với tính chất giai điệu và lời ca của bài hát. Luyện kỹ năng hát vận động theo nhạc. Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc. - Thái độ : Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý , chăm sóc các con vật. không được ôm bế con vật . II. Chuẩn bị: - Địa điểm : trong lớp Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài gà gáy le te, hình ảnh nội dung bài nghe hát, hình ảnh con mèo rửa mặt, con gà con cá Nhạc cụ: phách tre, mõ dừa III.Cách tiến hành Thời gian Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Dạy vận động - Cô tập trung trẻ C« vµ trÎ cïng ch¬i trß ch¬i “Nghe ©m thanh ®o¸n con vËt” 3-4 phút -> C« cho trÎ quan s¸t c¸c con vËt trªn mµn chiÕu vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c¸c con vËt ®ã ( Con g×? Con gà, con chó, con ®ang lµm g×? .) heo, con mèo - Nuôi các con vật này có ích lợi gì? Trẻ trả lời -> À. Nuôi gà, heo cung cấp cho chúng ta trứng thịt, chó giữ nhà, mèo bắt chuột .Chúng có ích với chúng ta như vậy thí các con phải làm sao?(giáo dục trẻ yêu quý , chăm sóc các con vật nhưng các con nhớ không được ôm bế con vật vì nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta) 1
  2. bài: Gà gáy le te.Dân ca Dáy –Cống Khao – Lai Châu - Cô hát cho trẻ nghe. + Lần 1: (kết hợp đàn) Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. + Lần 2:(Hat kết hợp động tác) .Giảng nội dung - TrÎ l¾ng nghe Các con thấy giai điệu bài hát này như thế nào? - TrÎ h­ëng øng cïng ( Cô cho trẻ xem tranh vẽ nội dung bài nghe hát) c« Giảng nội dung: Bµi h¸t nãi vÒ chó gµ trèng khi chó cÊt tiÕng g¸y lµ b¸o hiÖu trêi ®· s¸ng vµ d©n lµng thøc dËy lªn n­¬ng - Lần 3: cho trẻ nghe nhạc.(Nếu còn thời gian) * Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc Tiếp theo có một trò chơi thưởng cho các con đó 5 phút là trò chơi “hát theo hình vẽ ”. * Luật chơi:Hát vận động kết hợp được bài hát có nội dung tương ứng với tranh. * Cách chơi: Trên màn hình sẽ xuất hiệc các ô số .Cô sẽ chọn ố số ( mỗi lần mở 1 ô) phía sau các ô sô sẽ có các bức tranh .Khi bức tranh xuất hiện trẻ suy nghĩ và lắc trống dành quyền trả lời. trẻ nói tên bài hát và hát +vận động cho cả lớp nghe. ( Khi không nói được tên bài hát sẽ được cô gợi ) Trẻ hát các bạn khác có thể phụ họa thêm cho bạn. Trong thời gian quy định tổ nào hát được nhiều sẽ dành phần thắng. VD: mở ô có bức tranh con mèo trẻ hat + vận động bài rửa mặt như mèo. - Cô tổ chức cho trẻ chơi (C« quan s¸t vµ ®éng - TrÎ ch¬i tro choi viªn khuyÕn khÝch trÎ chơi.) Kết thúc: Nhận xét chung 3