Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Ai xếp giỏi

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Trẻ phát hiện ra quy luật và biết xếp theo quy luật xen kẽ.

CHUẨN BỊ:

Hình tròn, hình vuông.

Tranh con bướm, đồng hồ, áo đầm, khung hình.

Nút.

Vòng tay bằng bitis.

Hoa đủ màu.

TIẾN TRÌNH:

Hoạt động 1:

Tổ chức trẻ chơi trò chơi “Gió thổi cây nghiêng”. 

Hỏi trẻ cô có hình gì?

Cho trẻ xem những hình tròn và hình vuông cô đã dán trên tường, kệ theo quy luật. Cô gợi ý hỏi trẻ và trẻ phát hiện các quy luật xen kẽ.

Cho trẻ lên gắn tiếp theo quy luật của cô.

doc 2 trang Hồng Thịnh 07/04/2023 4320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Ai xếp giỏi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_mam_ai_xep_gioi.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Mầm - Ai xếp giỏi

  1. AI XẾP GIỎI? Lớp: Mầm MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Trẻ phát hiện ra quy luật và biết xếp theo quy luật xen kẽ. CHUẨN BỊ: Hình tròn, hình vuông. Tranh con bướm, đồng hồ, áo đầm, khung hình. Nút. Vòng tay bằng bitis. Hoa đủ màu. TIẾN TRÌNH: Hoạt động 1: Tổ chức trẻ chơi trò chơi “Gió thổi cây nghiêng”. Hỏi trẻ cô có hình gì? Cho trẻ xem những hình tròn và hình vuông cô đã dán trên tường, kệ theo quy luật. Cô gợi ý hỏi trẻ và trẻ phát hiện các quy luật xen kẽ. Cho trẻ lên gắn tiếp theo quy luật của cô. Lần 1: