Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì” - Hoàng Thị Thùy Dung

I. Mục đích – yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện, biết tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ biết thức ăn yêu thích của thỏ và thức ăn yêu thích của một số con vật khác ( gà trống , mèo …).
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ.
-Trẻ trả lời được một số câu hỏi đàm thoại của cô.
- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
-Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật ,biết bảo vệ các động vật quanh bé
-Giáo dục trẻ biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ..
docx 13 trang Thiên Hoa 22/02/2024 560
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì” - Hoàng Thị Thùy Dung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mam_non_lop_nha_tre_linh_vuc_phat_trien_ngon_ngu_de.docx

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì” - Hoàng Thị Thùy Dung

  1. GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì?” Lứa tuổi: 24-36 tháng Số trẻ: 18-20 trẻ Thời gian: 15 – 17 phút Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thùy Dung I. Mục đích – yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên truyện, biết tên các nhân vật trong truyện. - Trẻ biết thức ăn yêu thích của thỏ và thức ăn yêu thích của một số con vật khác ( gà trống , mèo ). 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ. -Trẻ trả lời được một số câu hỏi đàm thoại của cô. - Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện. -Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật ,biết bảo vệ các động vật quanh bé -Giáo dục trẻ biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ
  2. trống và mèo con đã mời Thỏ con ăn thức ăn của mình nhưng những thức ăn đó lại không phù hợp với Thỏ.Thỏ con gặp Dê. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con cảm ơn Dê n và ăn củ cà rốt ngon lành. - Đàm thoại: +Trong câu truyện có những ai?.(Thỏ con , gà trống ,mèo con và dê con). +Gà trống mời Thỏ con ăn gì?( Thóc -Trẻ trả lời vàng). +Thỏ con có ăn được không? +Thỏ con gặp ai đang ăn cá? -Trẻ trả lời +Mèo con mời bạn Thỏ như thế nào? +Thỏ con trả lời ra sao? -Trẻ trả lời +Bạn Dê con mời Thỏ ăn gì? -Trẻ trả lời +Thỏ con nhận củ cà rốt và nói gì với -Trẻ trả lời bạn dê con vậy nhỉ? ((Thỏ con mừng rỡ và cảm ơn Dê con). -Trẻ trả lời *Cho trẻ chơi "Bắt chước dáng đi, tiếng kêu, cách vận động của các con -Trẻ thực hiện vật trong chuyện. Cô yêu cầu. +Gà mổ thóc +Mèo kêu +Thỏ khóc +Dê gùi cà rốt -Giáo dục:qua câu chuyện “Thỏ con ăn gì”các con thấy gà trống , mèo con,dê con rất quan tâm đén bạn , biết chia sẻ giúp đỡ bạn , còn thỏ con cũng rất là ngoan biết cảm ơn khi được bạn giúp đỡ vì vậy để trở thành bé ngoan các con phải bết nói lời cảm ơn khi người -Trẻ trả lời khác giúp đỡ mình nhé! -Trẻ trả lời \Và lần sau thấy bạn thỏ thì các con nhớ lấy cà rốt cho thỏ ăn nhé. * Cô kể lần 3 :Sử dụng rối tay. Bây giờ , các con cùng gặp lại các nhân vật trong truyện qua vở kịch rối :”Thỏ con ăn gì?”. -Trẻ chú ý xem kịch
  3. GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì?” Lứa tuổi: 24-36 tháng Số trẻ: 18-20 trẻ Thời gian: 15 – 17 phút Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thùy Dung I. Mục đích – yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên truyện, biết tên các nhân vật trong truyện. - Trẻ biết thức ăn yêu thích của thỏ và thức ăn yêu thích của một số con vật khác ( gà trống , mèo ). 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ. -Trẻ trả lời được một số câu hỏi đàm thoại của cô. - Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện. -Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật ,biết bảo vệ các động vật quanh bé -Giáo dục trẻ biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ
  4. trống và mèo con đã mời Thỏ con ăn thức ăn của mình nhưng những thức ăn đó lại không phù hợp với Thỏ.Thỏ con gặp Dê. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con cảm ơn Dê n và ăn củ cà rốt ngon lành. - Đàm thoại: +Trong câu truyện có những ai?.(Thỏ con , gà trống ,mèo con và dê con). +Gà trống mời Thỏ con ăn gì?( Thóc -Trẻ trả lời vàng). +Thỏ con có ăn được không? +Thỏ con gặp ai đang ăn cá? -Trẻ trả lời +Mèo con mời bạn Thỏ như thế nào? +Thỏ con trả lời ra sao? -Trẻ trả lời +Bạn Dê con mời Thỏ ăn gì? -Trẻ trả lời +Thỏ con nhận củ cà rốt và nói gì với -Trẻ trả lời bạn dê con vậy nhỉ? ((Thỏ con mừng rỡ và cảm ơn Dê con). -Trẻ trả lời *Cho trẻ chơi "Bắt chước dáng đi, tiếng kêu, cách vận động của các con -Trẻ thực hiện vật trong chuyện. Cô yêu cầu. +Gà mổ thóc +Mèo kêu +Thỏ khóc +Dê gùi cà rốt -Giáo dục:qua câu chuyện “Thỏ con ăn gì”các con thấy gà trống , mèo con,dê con rất quan tâm đén bạn , biết chia sẻ giúp đỡ bạn , còn thỏ con cũng rất là ngoan biết cảm ơn khi được bạn giúp đỡ vì vậy để trở thành bé ngoan các con phải bết nói lời cảm ơn khi người -Trẻ trả lời khác giúp đỡ mình nhé! -Trẻ trả lời \Và lần sau thấy bạn thỏ thì các con nhớ lấy cà rốt cho thỏ ăn nhé. * Cô kể lần 3 :Sử dụng rối tay. Bây giờ , các con cùng gặp lại các nhân vật trong truyện qua vở kịch rối :”Thỏ con ăn gì?”. -Trẻ chú ý xem kịch
  5. GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Truyện “Thỏ con ăn gì?” Lứa tuổi: 24-36 tháng Số trẻ: 18-20 trẻ Thời gian: 15 – 17 phút Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thùy Dung I. Mục đích – yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên truyện, biết tên các nhân vật trong truyện. - Trẻ biết thức ăn yêu thích của thỏ và thức ăn yêu thích của một số con vật khác ( gà trống , mèo ). 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ. -Trẻ trả lời được một số câu hỏi đàm thoại của cô. - Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện. -Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật ,biết bảo vệ các động vật quanh bé -Giáo dục trẻ biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ
  6. trống và mèo con đã mời Thỏ con ăn thức ăn của mình nhưng những thức ăn đó lại không phù hợp với Thỏ.Thỏ con gặp Dê. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con cảm ơn Dê n và ăn củ cà rốt ngon lành. - Đàm thoại: +Trong câu truyện có những ai?.(Thỏ con , gà trống ,mèo con và dê con). +Gà trống mời Thỏ con ăn gì?( Thóc -Trẻ trả lời vàng). +Thỏ con có ăn được không? +Thỏ con gặp ai đang ăn cá? -Trẻ trả lời +Mèo con mời bạn Thỏ như thế nào? +Thỏ con trả lời ra sao? -Trẻ trả lời +Bạn Dê con mời Thỏ ăn gì? -Trẻ trả lời +Thỏ con nhận củ cà rốt và nói gì với -Trẻ trả lời bạn dê con vậy nhỉ? ((Thỏ con mừng rỡ và cảm ơn Dê con). -Trẻ trả lời *Cho trẻ chơi "Bắt chước dáng đi, tiếng kêu, cách vận động của các con -Trẻ thực hiện vật trong chuyện. Cô yêu cầu. +Gà mổ thóc +Mèo kêu +Thỏ khóc +Dê gùi cà rốt -Giáo dục:qua câu chuyện “Thỏ con ăn gì”các con thấy gà trống , mèo con,dê con rất quan tâm đén bạn , biết chia sẻ giúp đỡ bạn , còn thỏ con cũng rất là ngoan biết cảm ơn khi được bạn giúp đỡ vì vậy để trở thành bé ngoan các con phải bết nói lời cảm ơn khi người -Trẻ trả lời khác giúp đỡ mình nhé! -Trẻ trả lời \Và lần sau thấy bạn thỏ thì các con nhớ lấy cà rốt cho thỏ ăn nhé. * Cô kể lần 3 :Sử dụng rối tay. Bây giờ , các con cùng gặp lại các nhân vật trong truyện qua vở kịch rối :”Thỏ con ăn gì?”. -Trẻ chú ý xem kịch