Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Thơ “Gọi nghé’’ - Lê Thị Phượng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ "Gọi nghé".
- Trẻ biết Nghé là con trâu con, Nghé thích ăn cỏ.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bạn Nghé nhỏ ra cánh đồng xa để tìm cỏ ăn, Nghé lúc nào cũng chạy theo mẹ.
2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản của cô ( VD : Con gì ?)
- Trẻ đọc cùng cô bài thơ “Gọi nghé”
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động
- Giáo dục kỹ năng sống: Các bạn nhỏ khi ra khỏi nhà phải luôn có người lớn đi cùng, không đi một mình và không đi theo người lạ.
II. Chuẩn bị:
1. Địa điểm:
- Trong lớp học.
doc 4 trang Thiên Hoa 22/02/2024 500
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Thơ “Gọi nghé’’ - Lê Thị Phượng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mam_non_lop_nha_tre_linh_vuc_phat_trien_ngon_ngu_de.doc

Nội dung text: Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Thơ “Gọi nghé’’ - Lê Thị Phượng

  1. UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM TRƯỜNG MẦM NON TÂY TỰU GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Thơ “Gọi nghé’’ Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng Thời gian : 15 - 20 phút Số trẻ : 12 - 15 trẻ Giáo viên thực hiện: Lê Thị Phượng NĂM HỌC 2018 – 2019
  2. III. Cách tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định tổ chức. Cô cho trẻ xúm xít quanh cô - Cô và trẻ cùng xem video con trâu, con nghé. -Trẻ quan sát -Đàm thoại dẫn dắc vào bài 2. Phương pháp, hình thức tổ chức: *Hoạt động 1: Cô giáo giới thiệu bài thơ “Gọi Nghé” và đọc diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe ( 2 lần). Cô đọc diễn cảm, giọng vui tươi kết hợp hình ảnh - Trẻ nghe cô đọc thơ. minh họa trên máy tính. + Bài thơ cô vừa đọc có tên là gì? - Trẻ trả lời *Hoạt động 2: Đàm thoại kết hợp đọc trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ + Bài thơ cô vừa đọc có con gì? Coc có biết con Nghé - Trẻ trả lời. là con gì không? Cô cho trẻ biết “ Nghé” là con trâu con. - Trẻ lắng nghe + Nghé đi theo ai? + Nghé con theo mẹ đi đâu? Cô đọc trích dẫn: “ Ơ hò ơ hẹ - Trẻ trả lời. Nghé đi theo mẹ Ra cánh đồng xa” + Theo con Nghé con đi theo mẹ ra đồng để làm gì? Nghé con theo mẹ ra cánh đồng để tìm cỏ ăn. Nghé con lúc nào cũng chạy theo mẹ. - Cô giáo dục kỹ năng sống: Các bạn nhỏ nên lúc nào cũng bên mẹ nhé. *Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ - Trẻ đọc thơ. - Cô mời cả lớp đọc từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô